فقط چند هفته فرصت دارید تا بهترین معاملات اپل را که امسال در آموزش اپل دیده ایم ، بدست آورید.

در حال حاضر نه تنها طیف کاملی از iPads و MacBook های اپل فروخته می شود ، بلکه اپل همچنین به عنوان بخشی از رویداد Back to School ، یک جفت AirPod به صورت رایگان با هر خرید ارائه می دهد.


لینک ها کوتاه شده

tinyurl.com/y6x9un8s
is.gd/oHTPUq
shrtco.de/Mkrgz
clck.ru/R4j6h
u.nu/-c0zc
ulvis.net/zXL