از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا ، پاکستان در حال انجام اولین کمپین ملی واکسیناسیون فلج اطفال است.

پاکستان و افغانستان همسایه تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز فلج اطفال وحشی را از بین نبرده اند ، ماه گذشته نیجریه بدون بیماری اعلام شد.

تلاش های کارمندان بهداشت در پاکستان ، نه تنها توسط ویروس COVID-19 بلکه با تئوری های توطئه با مشکل روبرو شده است.

گزارش سکندر کرمانی از پیشاور.


لینک ها کوتاه شده

tinyurl.com/yxsdg4ya
is.gd/F1zsLq
shrtco.de/oxnYl
clck.ru/R54bn
u.nu/vgcc9
ulvis.net/tZK

بیشتر بخوانیم؟
"روزی همه از ارز دیجیتال چین استفاده خواهند کرد"