خالد خان قبل از اینکه کارگران بتوانند او را نجات دهند ، نزدیک به 10 ساعت در زیر یک ساختمان فروریخته در شهر بمبئی در غرب هند محبوس بود.

وی در صورت عدم انتشار آن ، قسمتهایی از این فیلم را برای همسرش ضبط کرد.

بیش از 40 نفر در هنگام فروریختن ساختمان در 21 سپتامبر کشته شدند ، در حالی که حداقل 20 نفر دیگر نجات یافتند.

فروریختن ساختمان در هند ، به خصوص در زمان اجرای مونسون ها معمول است.

بیشتر بخوانیم؟
بینندگان Come Dancing ، رقص سختگیرانه را به "ترول" کردن آنها با رقص اول "طنز" متهم می کنند.

ویدئویی از Pooja Chhabria و شاهد شیخ آل مراتی برای بی بی سی


لینک ها کوتاه شده

tinyurl.com/y5lmh46t
is.gd/Vpj42S
shrtco.de/yh4fS
clck.ru/R7P7b
u.nu/u0y7k
ulvis.net/JD6