افشای کامل: من چند روز گذشته را برای آزمایش عملی Chromecast جدید با Google TV امتحان کردم – و من آن را خیلی دوست دارم.

بسیار احمقانه به نظر می رسد ، اما اضافه شدن ساده ریموت کنترل و رابط کاربری باعث می شود تا این مرحله از هر دستگاه پخش جریانی دیگر گوگل بهتر باشد.
لینک ها کوتاه شده

tinyurl.com/ybzu9t7x
is.gd/1mkygm
shrtco.de/QjVPl
clck.ru/R9VJU
u.nu/qawld
ulvis.net/fR4