"فکر می کردم این یک نمایش واقع بینانه است و رک و پوست کنده بی پروا."


لینک ها کوتاه شده

tinyurl.com/y29pmpj2
is.gd/VLdNkc
shrtco.de/73fnJ
clck.ru/RFXWU
u.nu/1wcys
ulvis.net/fQ3

بیشتر بخوانیم؟
مسجد بابری: دادگاه هند حکم اصلی تخریب مسجد را صادر کرد