به روز رسانی: ما در حال اضافه کردن خلاصه ها و نکات برجسته بیشتر درباره بحث ریاست جمهوری هستیم و در صورت تمایل به دیدن کل بحث ، پیش از این فیلم کامل را در زیر قرار داده ایم.

اکنون می توانید اولین فیلم های مناظره ریاست جمهوری سال 2020 را تماشا کرده و همچنین اکنون که پخش زنده به پایان رسیده است ، فیلم کامل بحث را بازپخش کنید.


لینک ها کوتاه شده

tinyurl.com/y9o6exwj
is.gd/nsIQtW
shrtco.de/WflwS
clck.ru/R8q7v
u.nu/rn9k-
ulvis.net/vfC